Boriwali Seminar

Boriwali Seminar

AS Gayatri Hyalinge And Shri Bhushan Deshmukh

AS Gayatri Hyalinge And Shri Bhushan Deshmukh

Vidyarthi Utkarsh Mandal Lalbag

Vidyarthi Utkarsh Mandal Lalbag

Interacted with students Dr Priyanka Patil DYDC

Interacted with students Dr Priyanka Patil DYDC

DYDC Dr. Priyanka Patil & DYSP Sanket Devlankar

DYDC Dr. Priyanka Patil & DYSP Sanket Devlankar

Lokayan Studio

Lokayan Studio

PSI Mock Interview

PSI Mock Interview

UPSC Cha Abhyasacha Paya - Maharashtra Times

UPSC Cha Abhyasacha Paya - Maharashtra Times

Sprdh Parikshachii Gurukili Maharashtra Times

Sprdh Parikshachii Gurukili Maharashtra Times

Answer Writing

Answer Writing

Jalgaon District

Jalgaon District

Vidya bhavan college Ghatkopar Ajinkya Rajput Sir

Vidya bhavan college Ghatkopar Ajinkya Rajput Sir